Hlavní obsah

déferler [defεʀle]

Tranzitivní sloveso