Hlavní obsah

dédiaboliser [dedjabɔlize]

Tranzitivní sloveso

  • oddémonizovat