Hlavní obsah

corréler [kɔʀele]

Tranzitivní sloveso

  • stat.korelovat