Hlavní obsah

cordonnier [kɔʀdɔnjeˌ jεʀ]

Vyskytuje se v

enclume: enclume de cordonnierverpánek

chaussé: Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.Kovářova kobyla chodí bosa.