Hlavní obsah

coq [kɔk]

Vyskytuje se v

village: coq de villagevesnický elegán, místní švihák

pâte: être comme un coq en pâtemít se jako prase v žitě

kohout: coq gauloisgalský kohout symbol Francie

krocan: Il est rouge comme un coq.Je rudý jako krocan.

téma: passer du coq à l'ânepřeskakovat z jednoho tématu na druhé

coq: au chant du coqza ranního kuropění