Hlavní obsah

copuler [kɔpyle]

Intranzitivní sloveso