Hlavní obsah

coprophage [kɔpʀɔfaʒ]

Přídavné jméno

  • odb.koprofágní požívající výkaly