Hlavní obsah

coordination [kɔɔʀdinasjɔ̃]

Vyskytuje se v

conjonction: conjonction de coordinationspojka souřadicí

koordinace: troubles de la coordinationporuchy koordinace

spojka: conjonction de coordination/subordinationspojka souřadicí/podřadicí

coordination: med. troubles de la coordinationporuchy koordinace