Hlavní obsah

contraignant [kɔ̃tʀεɲɑ̃ˌ ɑ̃t]

Vyskytuje se v

contraindre: se contraindrepřemáhat se, ovládnout se

contrainte: agir sous la contraintejednat pod nátlakem

přinucení: sans contraintebez přinucení

přiznat se: faire des aveux sans contraintepřiznat se bez mučení