Hlavní obsah

contemporain [kɔ̃tɑ̃pɔʀε̃ˌ εn]

Vyskytuje se v

moderní: 1492-1789 histoire moderne, od 1789 histoire contemporainemoderní dějiny

novověký: do 1789 histoire moderne, po 1789 histoire contemporainenovověké dějiny