Hlavní obsah

constip��

Nechtěli jste hledat:

consterner(z)děsit, ochromit, konsternovat

constipationzácpa, obstipace, konstipace

constipétrpící zácpou, mající zácpu

constiper(z)působit zácpu

constituantutvářející, tvořící

constituévyvinutý

constituertvořit, představovat , být

constitutifpodstatný, základní, konstitutivní

constitutionústava, konstituce

constitutionnalismekonstitucionalismus