Hlavní obsah

conjurer [kɔ̃ʒyʀe]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn zažehn(áv)at koho modlitbami ap.
  2. kniž.qqn de faire qqch zapřísahat, zaklínat koho (aby udělal co)