Hlavní obsah

confesse [kɔ̃fεs]

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

confesser: se confesser(vy)zpovídat se, vyznat se

confesser: se confesser à un prêtrevyzpovídat se knězi

confesser: confesser son erreurpřiznat chybu