Hlavní obsah

condol��ances

Nechtěli jste hledat:

conditionneurupravovač/upravovač (zboží)

condoléancesprojev soustrasti, kondolence

condominiumkondominium

condorkondor

conductancevodivost , konduktance

conducteurřidič/řidička, šofér/šoférka

conductibilitévodivost

conductionkondukce, vedení

conductivitéměrná vodivost, konduktivita

conduire(do)vést, zavést, přivést