Hlavní obsah

communicable [kɔmynikabl]

Přídavné jméno