Hlavní obsah

commandé [kɔmɑ̃de]

Vyskytuje se v

commande: de commandenutný, nezbytný, povinný

commander: se commandersouviset spolu, navazovat, být spojený o místnostech v bytě ap.

commandant: commandant en chefvrchní velitel

commandant: commandant de bordhlavní pilot

commande: faire une commande à qqnzad(áv)at komu objednávku

commander: commander l'attentionvyžadovat pozornost

commander: commander un plat au restaurantobjednat si jídlo v restauraci

payer: Les commandes se paient à la livraison.Objednávky se platí při dodání.

baguette: commander qqn à la baguettebýt metr na koho

levier: être aux leviers de commandebýt u kormidla

dodat: dodat objednané zbožílivrer une commande

objednávka: nevyřízené objednávkycommandes en souffrance

objednávka: písemná objednávkalettre de commande

objednávka: závazná objednávkacommande ferme

objednávka: na objednávkusur commande

objednávka: zad(áv)at komu objednávkufaire une commande à qqn

objednávka: dodat objednávku do bytulivrer une commande à domicile

panel: ovládací paneltableau de commande

vrchní: vrchní velitelcommandant en chef

dopředu: zaplatit/objednat co dopředupayer/commander qqch d'avance

počítačově: počítačově řízenýà commande numérique, commandé par l'ordinateur

taxi: objednat si taxicommander un taxi

zakázka: práce provedená na zakázkutravail fait sur commande

kormidlo: být u kormidlaêtre aux leviers de commande, être à la barre