Hlavní obsah

coloriser [kɔlɔʀize]

Tranzitivní sloveso