Hlavní obsah

colliger [kɔliʒe]

Tranzitivní sloveso

  • sebrat do tištěné sbírky ap.