Hlavní obsah

collectiviser [kɔlεktivize]

Tranzitivní sloveso