Hlavní obsah

coliser [kɔlize]

Tranzitivní sloveso