Hlavní obsah

coercitif [kɔεʀsitifˌ iv]

Přídavné jméno

  • donucovací opatření ap.champ coercitifkoercitivní pole