Hlavní obsah

codifier [kɔdifje]

Tranzitivní sloveso