Hlavní obsah

cloner [klone ou klɔne]

Tranzitivní sloveso