Hlavní obsah

claironner [klεʀɔne]

Intranzitivní sloveso