Hlavní obsah

cholestérolémie [kɔlεsteʀɔlemi]

Podstatné jméno ženské

  • fyziol.cholesterolemie hladina cholesterolu v krvi