Hlavní obsah

chloroformisation [klɔʀɔfɔʀmizasjɔ̃]