Hlavní obsah

chiquer [ʃike]

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

tabac: tabac à chiqueržvýkací tabák

chique: hovor. couper la chique à qqnzavřít komu hubu

komedie: hrát komediifaire du chiqué