Hlavní obsah

chef-d'œuvre [ʃεdœvʀ]

Vyskytuje se v

chef-lieu: chef-lieu d'arrondissementokresní město

okresní: okresní městochef-lieu d'arrondissement

mistrovský: mistrovské dílochef-d'œuvre