Hlavní obsah

cautérisation [kɔteʀizasjɔ̃ ou ko-]

Podstatné jméno ženské