Hlavní obsah

carrossable [kaʀɔsabl]

Přídavné jméno