Hlavní obsah

captable [kaptabl]

Přídavné jméno

  • který se dá (za)chytit