Hlavní obsah

caillouter [kajute]

Tranzitivní sloveso

  • (vy)štěrkovat cestu, koleje ap.