Hlavní obsah

cadencer [kadɑ̃se]

Tranzitivní sloveso

  1. rytmizovat, kadencovat souvětí ap.
  2. zacho(vá)vat rytmuscadencer son pasjít pravidelným krokem

Vyskytuje se v

cadencer: cadencer son pasjít pravidelným krokem

rytmus: rythme /cadence de travailpracovní rytmus

takt: en cadencedo taktu

tempo: accélérer la cadencezrychlit tempo

cadence: en cadencerytmicky, do taktu