Hlavní obsah

cadencer [kadɑ̃se]

Tranzitivní sloveso

  1. rytmizovat, kadencovat souvětí ap.
  2. zacho(vá)vat rytmuscadencer son pasjít pravidelným krokem

Vyskytuje se v

cadence: en cadencerytmicky, do taktu

cadence: accélérer la cadencezrychlit tempo

rytmus: pracovní rytmusrythme /cadence de travail

rytmus: pochodový rytmuspas cadencé

takt: do taktuen cadence

tempo: zrychlit tempoaccélérer la cadence