Hlavní obsah

cabosser [kabɔse]

Tranzitivní sloveso