Hlavní obsah

côtier [kotjeˌ jεʀ]

Vyskytuje se v

pobřežní: pobřežní krajrégion côtière

pobřežní: pobřežní plavbanavigation côtière

pobřežní: pobřežní vodyeaux côtières, práv. eaux territoriales