Hlavní obsah

césariser [sezaʀize]

Tranzitivní sloveso

  • qqn/qqch udělit komu/čemu Césara francouzskou filmovou cenu