Hlavní obsah

brrr [bʀʀ]

Citoslovce

  • br citoslovce vyjadřující pocit zimy, strachu ap.