Hlavní obsah

briffer [bʀife]

Sloveso intranzitivní / transitivní