Hlavní obsah

boycotter [bɔjkɔte]

Tranzitivní sloveso