Hlavní obsah

bourse-à-pasteur [buʀsapastœʀ]

Podstatné jméno ženskébourses-à-pasteur

  • bot.kokoška pastuší tobolka rostlina