Hlavní obsah

bonapartisme [bɔnapaʀtism]

Podstatné jméno mužské

  • bonapartismus vojenská jedinovláda vzešlá z revoluce