Hlavní obsah

biodégradatif [bjɔdegʀadatif]

  • biodegradační