Hlavní obsah

berk [bεʀk]

Citoslovce

  • fuj! citoslovce vyjadřující nechuť