Hlavní obsah

bâter [bɑte]

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

bâton: à bâtons rompusnesouvisle, přerývaně

rompu: à bâtons rompuspřerušovaně, nesouvisle

blbec: korunovaný blbecâne bâté

hůl: lyžařské holebâtons de ski

klacek: házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues à qqn