Hlavní obsah

bâter [bɑte]

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

rompu: à bâtons rompuspřerušovaně, nesouvisle

blbec: âne bâtékorunovaný blbec

hůl: bâtons de skilyžařské hole

klacek: mettre des bâtons dans les roues à qqnházet komu klacky pod nohy