Hlavní obsah

autrefois [otʀəfwa]

Příslovce

  • kdysi, dříve, jednou v minulostid'autrefoisněkdejší, dřívější, starobylý, starodávný