Hlavní obsah

autodétermination [otodetεʀminasjɔ̃]