Hlavní obsah

auquel [okεl]

Vyskytuje se v

inconnu: ouvrage dont l'auteur est inconnudílo neznámého autora

dont: la chambre dont je sorspokoj, z něhož vycházím

lequel: milieu dans lequel il vitprostředí, ve kterém žije

parmi: Lequel parmi vous ?Který z vás?

acte: dont acteskončeno a podepsáno závěr protokolu, bereme na vědomí

bois: hovor. être du bois dont on fait les flûtesnechat na sobě dříví štípat

jaký: Tu prends laquelle ?Jakou si vezmeš?

jenž: situation dans laquelle on s'est trouvésituace, v níž jsme se ocitli

který: Tu veux lequel de ces livres ?Kterou z těch knížek chceš?

z, ze: lequel parmi/d'entre vouskterý z vás

řezat: scier la branche sur laquelle on est assisřezat si pod sebou větev