Hlavní obsah

aujourd'hui [oʒuʀdɥi]

Příslovce

  1. dnes(ka) dnešní den
  2. dnes(ka) v dnešní době

Vyskytuje se v

dater: à dater d'aujourd'huiode dneška, počínaje dneškem

jusque: jusqu'à aujourd'hui(až) do dneška

même: aujourd'hui mêmejiž dnes, ještě dnes

quinze: (d')aujourd'hui en quinzeode dneška za čtrnáct dnů

tout: Ce sera tout pour aujourd'hui.Pro dnešek to bude vše.

dnešek: ode dneška za týden(d')aujourd'hui en huit

dnešek: To je pro dnešek vše. při zakončení přednášky ap.C'est tout pour aujourd'hui.

dnešek: To je na dnešek. úkol ap.C'est pour aujourd'hui.

dnešní: dnešní mládežjeunes d'aujourd'hui

ještě: ještě dnesaujourd'hui même

týden: ode dneška za týdenaujourd'hui en huit

anebo: buď dnes anebo zítrasoit aujourd'hui ou demain

možná: Pokud možná ještě dnes.Encore aujourd'hui si (c'est) possible.

slunce: Dnes svítí slunce.Aujourd'hui, il fait (du) soleil.

že: Že je dnes ale hezky!Comme il fait beau aujourd'hui !