Hlavní obsah

aujourd'hui [oʒuʀdɥi]

Příslovce

  1. dnes(ka) dnešní den
  2. dnes(ka) v dnešní době

Vyskytuje se v

dater: à dater d'aujourd'huiode dneška, počínaje dneškem

jusque: jusqu'à aujourd'hui(až) do dneška

même: aujourd'hui mêmejiž dnes, ještě dnes

quinze: (d')aujourd'hui en quinzeode dneška za čtrnáct dnů

tout: Ce sera tout pour aujourd'hui.Pro dnešek to bude vše.

dnešek: (d')aujourd'hui en huitode dneška za týden

dnešní: jeunes d'aujourd'huidnešní mládež

ještě: aujourd'hui mêmeještě dnes

týden: aujourd'hui en huitode dneška za týden

anebo: soit aujourd'hui ou demainbuď dnes anebo zítra

možná: Encore aujourd'hui si (c'est) possible.Pokud možná ještě dnes.

slunce: Aujourd'hui, il fait (du) soleil.Dnes svítí slunce.

že: Comme il fait beau aujourd'hui !Že je dnes ale hezky!