Hlavní obsah

atone [atɔn ou aton]

Přídavné jméno

  1. bezvýrazný, mdlý pohled ap., chabý
  2. med.ochablý, atonický sval ap.
  3. ling.nepřízvučný slabika ap.voyelle f atonenepřízvučná samohláska

Vyskytuje se v

slabika: ling. přízvučná/nepřízvučná slabikasyllabe tonique/atone