Hlavní obsah

astronomique [astʀɔnɔmik]

Vyskytuje se v

astronomický: année astronomiqueastronomický rok

astronomique: unité astronomique UAastronomická jednotka AU